RS 2016 MEDIA REVOLUTIONIST
RS 2016 MEDIA REVOLUTIONIST

Contact Us

RS 2016 Media Revolutionist

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
419/1 อาคารเชษฐโชติศักดิ์
ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900


เบอร์โทร : 02-511-0555

แฟกซ์ : 02-511-2324

คุณจุลลยา วดีศิริศักดิ์
( Jullaya Vadeesirisak )
-
-
Tel. 025110555 Ext.2567
jullaya@rs.co.th
คุณเฉลิมศักดิ์ อังศุพันธุ์
( Chalermsak Angsupan )
-
-
Tel. 025110555 Ext.2566
chalermsak@rs.co.th
คุณธิติยาพร งามแสง
( THITIYAPORN NGAMSANG )
-
-
Tel. 029388000 Ext.2310
thitiyaporn@tcc.in.th
คุณปัทมาภรณ์ สาธร
( PATTAMAPORN SATHON )
-
-
Tel. 029388000 Ext.2120
pattamaporn@tcc.in.th
คุณจรูญศรี องค์พัฒนกิจ
( JAROONSRI ONKPATTANAGIJ )
-
-
Tel. 029388000 Ext.1301
jaroonsri@tcc.in.th
คุณกัณฑิมา จันทา
( KANTIMA JUNTHA )
-
-
Tel. 029388000 Ext.1302
kantima@tcc.in.th
คุณธิดารัตน์ วรรณทองสุก
( THIDARAT WANTONGSUK )
-
-
Tel. 029388000 Ext.1313
thidarat@tcc.in.th
คุณกฤตพล สุดหอม
( KRITTAPOL SUDHOM )
-
-
Tel. 029388000 Ext.1314
krittapol@tcc.in.th
คุณนุสรา คงสุจริต
( Nusra Kongsujarit )
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย สายงานสื่อสารองค์กร
-
Tel. 025110555 Ext.2101
nusra@rs.co.th
ทิพย์นิภา คณานับ
( Tipnipa Kananub )
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
AVP - Investor Relations
Tel. 025110555 Ext.1496, 029384307
ir@rs.co.th